top of page

מהמגירה

מדי פעם כותבת למגירה, משתפת חברות ובני משפחה.. לאחרונה אזרתי אומץ והתחלתי לשתף חלק מהאוסף ברשות הרבים...

bottom of page