top of page

הגיגים ליום הולדת


יום הולדת היום, לא החלפתי קידומת, לא אמצע עשור, סתם יום הולדת כזה לא מיוחד ולא חגיגי, התרחקתי שנה נוספת מ- 50 ואני נטועה עמוק בגיל הזה שקוראים לו בשמות שונים ומשונים.

פעם קראו לזה גיל הע